Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa przeznaczona jest dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, borykającymi się leczeniem ran trudno-gojących i przewlekłych, niepełnosprawnością, deficytem w samoopiece i samo-pielęgnacji przebywających w swoich domach.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjenta. Przygotowanie pacjenta oraz jego rodziny lub opiekunów do pielęgnacji  i radzenia sobie z chorobą, niepełnosprawnością oraz skutkami zaistniałej sytuacji.

Wykwalifikowany personel pielęgniarski współpracuje z wybranym przez pacjenta lekarzem rodzinnym, wspomaga przy zaspakajaniu potrzeb pielęgnacyjnych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, socjalno-bytowych oraz edukacyjnych.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową – domową jest:

  1. skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinnego, lekarza specjalisty, lub lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym po zakończeniu jego pobytu)

  2. karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wypisaną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (pielęgniarkę środowiskowo- rodzinną, pielęgniarkę oddziału szpitalnego po zakończeniu jego pobytu)  i potwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Czas objęcia pacjenta opieką jest uwarunkowany stanem zdrowia pacjenta, stopniem wyedukowania pacjenta, jego rodziny lub osób sprawujących nad nim opiekę. Świadczenia realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - są  bezpłatne.